English

Deutsch

Dansk
Projekttage in Fredericia: Fredericia Gymnasium & Theodor-Storm-Schule Husum (18. - 21.09.2018)
- Öffentliche Ergebnispräsentation am 21.09.2018 am Fredericia Gymnasium
Presseartikel / presseartikler Loerdagsavisen
Presseartikel / presseartikler Loerdagsavisen
"Tysk-dansk ungdom skaber fremtiden" er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu
Om os
Modeller
Nyheder
iMODELER
Contact:

UC SYD
Center for Undervisningsmidler
Lembckesvej 7
6100 Haderslev
www.ucsyd.dk
info@future-models.com