English

Deutsch

Dansk
Projekttage: Friedrich-Paulsen-Schule Niebüll & Ribe Katedralskole (24.02.2018 in Niebüll und am 20.02.2018 in Ribe)

Pressemitteilung
Bericht der Friedrich-Paulsen-Schule Niebüll
Artikel shz (Nordfriesland Tageblatt)
Bericht Syltfunk
"Tysk-dansk ungdom skaber fremtiden" er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu
Om os
Modeller
Nyheder
iMODELER
Contact:

UC SYD
Center for Undervisningsmidler
Lembckesvej 7
6100 Haderslev
www.ucsyd.dk
info@future-models.com