Modeller
Nyheder
Future models- Tysk –dansk ungdom skaber fremtiden

I forbindelse med INTERREG VA projektet " Tysk – dansk ungdom skaber fremtiden "vil ca. 2.880 elever fra mere end 29 tyske og danske skoler møde hinanden og lære hinandens livsstile, værdier og kulturer at kende (fremme den interkulturelle forståelse). Ud over det vil de i forbindelse med projektuger udvikle og offentliggøre fælles visioner for et " resurselet, godt liv" i en fælles INTERREG region og derigennem skabe en samfundskritisk debat omkring fælles visioner, værdier og mål ( fremme ungdommens deltagelse)

For at opnå dette mål bliver der udviklet et nyt format for projektdage på skoler. Dette indebærer klassiske, fysiske møder og virtuelle møder. Der bliver oprettet en platform for det virtuelle samarbejde, for at kunne inddrage yderligere skoler. For at visionerne, som de unge har udviklet bliver hørt og at der dermed bliver skabt en offentlig debat, bliver der udført et intensivt offentlighedsarbejde og der afholdes en årlig tilbagevendende mediedækket konkurrence.
I forbindelse med det vil vi tilbyde en gratis platform for de unge (og skolerne) for at de kan

➢ udvikle egne fremtidsmodeller
( f.eks. i forbindelse med projektdage / uger på skoler)
➢ offentliggøre,
➢ dele og
➢ mødes virtuelt, alt efter behov.

De unge bliver rollemodeller, fordi de satser på at tænke i netværk og anvender kvalitative årsags- virkningsmodeller, som sikrer at de fremstillede fremtidsmodeller viser en sammenhæng.

Ud over de 29 tyske og danske skoler og diverse netværkspartnere, deltager nedenstående partnere i projektet:

English

"Tysk-dansk ungdom skaber fremtiden" er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu
iMODELER
Om os
Contact:

UC SYD
Center for Undervisningsmidler
Lembckesvej 7
6100 Haderslev
www.ucsyd.dk
info@future-models.com
Dansk

Deutsch